Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1546/UBND-VX1, ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường sàng lọc, phân luồng cách ly ca bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19