Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1282/SYT-NVYD ngày 25/5/2021 của Sở Y tế về việc triển khai các biện pháp phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động.

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19