Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 1248/UBND-VX1 ngày 01/3/2020 của BCĐ PCDB Covid-19 về việc chỉ đạo đảm bảo hậu cần phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19