Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công điện số 1745/CĐ-TTg ngày 19/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19