Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Bộ Y tế khuyến cáo về tăng cường thể lực, giữ sức khoẻ lúc cách ly xã hội chống Covid-19

Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam khuyến khích người dân tăng cường vận động thể lực, năng động để giữ sức khỏe trong khoảng thời gian dịch Covid-19.

Nhằm đưa ra những cách giúp người dân phòng chống dịch bệnh hiệu quả, nhất là trong thời gian thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo người dân và cộng đồng tăng cường vận động thể lực, năng động để giữ sức khỏe trong thời gian xảy ra dịch bệnh.

 

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19