Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Gửi thông tin phản ánh gặp khó khăn về y tế và đời sống do dịch Covid-19

Ghi chú: những thông tin có dấu (*) bắt buộc phải nhập!