Đường dây nóng

069 262 1112 / 096 507 1010

Huyện Yên Lạc

DANH SÁCH NGƯỜI DÂN ĐÃ ĐẾN BỆNH VIỆN BẠCH MAI

(Từ ngày 10/3 - 02/4/2020)

STT

Họ và tên

Năm sinh/Tuổi

Thôn/Tổ dân phố

Tổng số người

HUYỆN YÊN LẠC

256

I

Xã Bình Định

11

1

Bùi Thị P.h,ượng

1966

498p215

 

2

Nguyễn Thị Diễm H.ư,ơng

2011

Đại Nội

 

3

Bùi Thị L.ơ,

1959

Đại Nội

 

4

Lê Thị H.ằ,ng

1978

Đại Nội

 

5

Trần Thị H.ậ,u

1987

Đại Nội

 

6

Nguyễn Thị Minh T.h,ịnh

1974

Đại Nội

 

7

Nguyễn Thị C.h,iên

1962

Đại Nội

 

8

Kim Văn C.â,n

1952

Đại Nội

 

9

Vũ Nguyễn Kim N.g,ọc

2001

Đại Nội

 

10

Nguyễn Tiến Đ.ả,o

1957

Yên Quán

 

11

Nguyễn Thị Thu P.h,ương

1999

Yên Quán

 

II

Xã Đại Tự

17

1

Hoàng Văn H.i,ệp

1986

Cẩm Nha

 

2

Nguyễn Văn H.ả,i

1986

Cẩm Nha

 

3

Nguyễn Chí T.h,anh

1982

Cẩm Nha

 

4

Đàm Quốc K.h,ánh

2007

Cẩm Viên

 

5

hoàng Hương L.y,

2001

Cẩm viên

 

6

Phùng Thị L.a,n

1979

Cẩm viên

 

7

Cao Quang C.h,ính

1978

Đại Tự 2

 

8

Văn Minh T.u,yến

1950

Đại Tự 2

 

9

Nguyễn Trung K.i,ên

1983

Đại Tự56

 

10

Nguyễn Thị T.h,ủy

1986

Đại Tự56

 

11

Nguyễn Duy Minh K.h,ôi

2012

Hs144 Dk Sản Nhi Vĩnh Phúc

 

12

Tạ Thị V.i,ệt

1949

Tam Kỳ 1

 

13

Vũ Văn B.ì,nh

1990

Tam kỳ 3

 

14

Vũ Văn S.ơ,n

1960

Tam kỳ 3

 

15

Lê Thị T.h,ơm

1962

Trung An

 

16

Vũ Đình S.ơ,n

1965

 

 

17

Đàm Đình C.á,t

1949

 

 

III

Xã Đồng Cương

10

1

Nguyễn Thị T.r,ang

1987

Chi Chỉ

 

2

Nguyễn Quang M.i,nh

19

Dịch Đồng

 

3

Nguyễn Thị Đ.ô,ng

1964

Dịch Đồng

 

4

Vũ Văn H.u,ân

1964

Dịch Đồng

 

5

Nguyễn Thị T.h,u

1979

Dịch Đồng

 

6

Nguyễn Quang L.u,ân

1981

Dịch Đồng

 

7

Nguyễn Văn T.u,ấn

2008

Dịch Đồng

 

8

Nguyễn Thị P.h,ượng

1954

Dịch Đồng

 

9

Nguyễn Thị S.a,ng

1980

Phú Cường

 

10

Phùng Văn T.h,iện

43

Xóm Phú Cường

 

IV

Xã Đồng Văn

13

1

Nguyễn Thị K.h,uyên

1972

Hs630

 

2

Hoàng Gia B.ả,o

2013

Hùng Vĩ 1

 

3

Nguyễn Văn Đ.ứ,c

2000

Hùng Vĩ 1

 

4

Nguyễn Văn T.h,ái

1986

Hũng Vỹ 1

 

5

Nguyễn Văn C.h,ung

1994

Hũng Vỹ 1

 

6

Nguyễn Thị H.i,ên

1976

Hũng Vỹ 1

 

7

Nguyễn Thị T.h,úy

1975

Hũng Vỹ 1

 

8

Hoàng Văn B.ả,o

2013

Hũng Vỹ 1

 

9

Nguyễn Thị L.i,ên

1987

Hùng Vỹ 2

 

10

Nguyễn Văn N.h,ập

1955

Hùng Vỹ 2

 

11

Nguyễn Thị Thu H.à,

1996

Hũng Vỹ 3

 

12

Tạ Văn H.ạ,nh

1981

Yên Lạc 1

 

13

Tô Thị M.ỡ,

1946

 

 

V

Xã Hồng Châu

10

1

Cao Thị L.o,an

1978

2878

 

2

Bùi Thị N.ă,m

1995

Thôn 2 - Ngọc Long

 

3

Đặng Văn H.ả,i

27257

Thôn 4

 

4

Hoàng Thị L.o,an

35958

Thôn 4

 

5

Bùi Văn D.ũ,ng

24755

Thôn 7

 

6

Nguyễn Văn C.ư,ờng

1986

Thôn 8

 

7

Nguyễn Văn B.ì,nh

1979

Thôn 8

 

8

Nguyễn Văn T.u,ấn

1990

Thôn Cẩm La

 

9

Trần Thị N.ụ,

1975

 

 

10

Hoàng Thị P.h,ương

1998

 

 

VI

Xã Hồng Phương

5

1

Lê Thị T.í,nh

1957

Phương Nha 1

 

2

Trần Văn T.ú,c

46

Phương Nha 1

 

3

Lê Thị D.à,ng

1951

Phương Nha 2

 

4

Lê Thị R.à,ng

1951

Phương Nha 2

 

5

Phan Thị M.ế,n

1968

Thôn Phương Nha

 

VII

Xã Liên Châu

17

1

Đỗ Kim X.u,yên

1947

1646

 

2

 Trần Văn T.h,anh

 1973

 Nhật Chiêu 1

 

3

 Phùng Duy T.h,ực

 1944

 Nhật chiêu 1

 

4

 Nguyễn Thị N.h,ân

 1952

 Nhật chieu 2

 

5

 Nguyễn Văn V.ư,ợng

 1991

 Nhật chiêu 2

 

6

 Phan Văn D.u,y

 1974

 Nhật chiêu 2

 

7

 Nguyễn Thị T.h,iện

 1930

 Nhật chieu 4

 

8

 Đoàn Thị H.u,yền

 1978

 Nhật chiêu 4

 

9

 Đỗ Thị T.h,ủy

 1699

 Nhật chiêu 4

 

10

 Đỗ Kim X.u,yên

 1950

 Thụ ích 4

 

11

Phùng Duy T.h,ực

1944

Hs 163

 

12

Nguyễn Thị T.h,iện

1930

Thôn Nhật Chiêu

 

13

Nguyễn Thị X.u,yến

1980

Thôn Thụ Ích

 

14

Nguyễn Thị Kim Y.ế,n

1965

 

 

15

Lê Văn Đ.ô,ng

1998

 

 

16

Đoàn Thị H.u,yền

1978

 

 

17

Đào Thị Thanh H.u,yền

1983

 

 

VIII

Xã Nguyệt Đức

20

1

Đỗ Nghĩa T.h,iết

68

Đinh Xá

 

2

Đỗ Quang V.i,nh

1958

Đinh Xá 1

 

3

Tạ Thùy L.i,nh

1999

Đinh Xá 4

 

4

Lưu Văn N.a,m

1983

Hs:4177

 

5

Lê Thị H.ằ,ng

1971

Phố Lồ

 

6

Nguyễn Thị T.ư,

1956

Thôn Đinh Xá 6

 

7

Đỗ Nghĩa Q.u,ân

1981

Thôn Đinh Xá 7

 

8

Kim Thị H.u,yền

1976

Thôn Gia Phúc

 

9

Trần Trung K.i,ên

1974

Thôn Gia Phúc,

 

10

Phạm Như V.ấ,n

1963

Thôn Gia Phúc,

 

11

Nguyễn Thị V.â,n

1961

Thôn Hội Trung

 

12

Nguyễn Trọng M.ạ,nh

1996

Thôn Nghinh Tiên 1,

 

13

Nguyễn Thị S.i,nh

1949

Thôn Nghinh Tiên 1,

 

14

Nguyễn Thị T.u,yết

1981

Thôn Nghinh Tiên 2

 

15

Nguyễn Kim H.ư,ng

1976

Thôn Nghinh Tiên 3

 

16

Trần Trọng T.r,úc

1988

Thôn Nghinh Tiên 4

 

17

Đặng Thị H.o,a

1986

Thôn Nghinh Tiên 5

 

18

Trần Hùng T.u,ấn

1968

Thôn Phố Lồ

 

19

Phạm Thị H.ằ,ng

1971

Thôn Phố Lồ

 

20

Trần Xuân H.ả,i

1962

Thôn Xuân Đài

 

IX

Xã Tam Hồng

9

1

Nguyễn Văn Đ.ư,ợc

54

Bình Lâm

 

2

Lê Thị M.i,ên

1972

Nho Lâm

 

3

Nguyễn Văn C.ư,ơng

1968

Nho Lâm

 

4

Nguyễn ChÍ T.h,iện

1997

Nho Lẻ

 

5

Lê Chí T.h,iện

1997

Nho Lẻ

 

6

Văn Thị Kim M.ơ,

1996

Phù Lưu

 

7

Nguyễn Duy A.n,h

1994

Phù Lưu

 

8

Đỗ Thị Q.u,ang

1962

Phù Lưu

 

9

Nguyễn Văn L.ậ,p

1986

Tảo Phú

 

X

Xã Tề Lỗ

5

1

Dương Văn H.ù,ng

1964

Giã Bàng 2

 

2

Hà Văn D.â,n

1993

Nhân Trai

 

3

Tạ Thị N.h,ung

1983

Nhân Trai

 

4

Đào Thị P.h,ương

1994

Phú Thọ

 

5

Đào Xuân K.h,ôi

1987

 

 

XI

Xã Trung Hà

9

1

Nguyễn Thị N.g,át

1987

Thôn 2

 

2

Nguyễn Văn C.h,ít

1969

Thôn 5

 

3

Nguyễn Thị H.ồ,ng

1979

Thôn 5

 

4

Trần Thị T.è,o

1950

Thôn 5

 

5

Trần Văn L.u,

1962

Thôn 6

 

6

Vũ Thị H.i,ền

1978

Thôn 6

 

7

Trần Thế V.ă,n

1999

Thôn 6

 

8

Trần Văn H.ọ,c

1978

Thôn 6

 

9

Trần Quang L.o,ng

2000

 

 

XII

Xã Trung Kiên

13

1

Lê Thị V.â,n

1983

Gảnh đá

 

2

Nguyễn Thị Đ.ị,nh

1971

Lưỡng 1

 

3

Nguyễn Thị M.ù,i

1970

Lưỡng 2

 

4

Trương Thị M.ù,i

1967

Lưỡng 2

 

5

Nguyễn Thị N.ụ,

2003

Số Hs 315 Dth0388573255

 

6

Nguyễn Thị B.ê,

1951

Thôn 3 - Xóm Chùa

 

7

Trần Văn B.ầ,u

1950

Thôn Gảnh Đá

 

8

Trần Thị H.ư,ờng

1987

Thôn Mai Yên

 

9

Hoàng Thị N.g,uyệt

1976

Yên Dương

 

10

Vũ Khác T.ư,

1963

Yên Dương

 

11

Nguyễn Vũ Khắc T.ư,

1963

Yên Dương

 

12

Nguyễn Hữu L.ụ,c

1981

Yên Dương

 

13

Tạ Thị M.i,nh

1976

 

 

XIII

Xã Trung Nguyên

17

1

Nguyễn Thị B.ả,y

1972

Đông Lỗ

 

2

Nguyễn Văn T.h,ổi

1968

Đông Lỗ 1

 

3

Nguyễn Thị V.ê,

1960

Đông Lỗ 1

 

4

Nguyễn Ngọc P.h,ương

1987

Đông Lỗ 1

 

5

Nguyễn Ngọc L.i,ền

1957

Đông Lỗ 1

 

6

Phùng Thị H.ằ,ng

1986

Đông Lỗ 1

 

7

Nguyễn Thị H.ằ,ng

1986

Đông Lỗ 1

 

8

Nguyễn Văn T.h,ành

1973

Đông Lỗ 2

 

9

Nguyễn Thị H.ồ,ng

1975

Đông Lỗ 2

 

10

Nguyễn Văn T.h,iện

1989

Thiệu Tổ

 

11

Nguyễn Thị L.a,n

1957

Thiệu Tổ

 

12

Hoàng Xuân Đ.ứ,c

2005

Thiệu Tổ

 

13

Hoàng Thị S.á,u

1983

Thiệu Tổ

 

14

Nguyễn Thị B.ả,y

1975

Thôn Đông Lỗ 1

 

15

Nguyễn Như H.ọ,c

1957

Trung Nguyên

 

16

Nguyễn Thị T.h,ỏa

1981

Xuân Chiếm

 

17

Nguyễn Thị Đ.ư,a

1972

 

 

XIV

Xã Văn Tiến

21

1

Trần Thị N.g,uyên

1976

Đống Cao

 

2

Lưu Văn S.ơ,n

36

Đồng Cao

 

3

Nguyễn Thị P.h,ương

1983

Phúc Cẩm

 

4

Đặng Văn Đ.ô,ng

1983

Phúc Cẩm

 

5

Nguyễn Văn S.ơ,n

1970

Phúc Cẩm

 

6

Nguyễn Văn K.h,ánh

1960

Phúc Cẩm

 

7

Dương Thị N.h,ung

1963

Phúc Cẩm

 

8

Nguyễn Văn G.i,ang

1986

Phúc Cẩm

 

9

Dương Văn C.h,ính

1960

Phúc Cẩm

 

10

Dương Văn C.h,ính

1962

Phúc Lâm

 

11

Lưu Văn T.r,ật

1955

Thôn Đống Cao

 

12

Nguyễn Thị T.ă,ng

1957

Tiên Đài

 

13

Lê Quốc T.h,ắng

1984

Tiên Đài

 

14

Trần Văn H.o,àng

1985

Yên Nội

 

15

Đỗ Văn T.h,ắng

1981

Yên Nội

 

16

Đỗ Thu T.r,ang

2009

Yên Nội

 

17

Trần Thị H.i,ệp

1973

Yên Nội

 

18

Trịnh Hoàng H.o,a

1975

Yên Nội

 

19

Trần Văn S.ơ,n

1983

Yên Nội

 

20

Nguyễn Trường G.i,ang

1986

 

 

21

Đỗ Thu T.r,ang

2002

 

 

XV

Xã Yên Đồng

4

1

Nguyễn Văn D.â,n

15/01/1962

Chùa

 

2

Nguyễn Thị N.g,a

30079

Chùa

 

3

Bùi Ngọc C.ư,ơng

19/05/1952

Miễu

 

4

Nguyễn Thị N.g,a

1982

Thôn Chùa

 

XVI

Xã Yên Phương

19

1

Trần Thị L.e,n

1962

Hồ Sơ 1592

 

2

Đỗ Thị T.o,an

1984

hs1039

 

3

Trần Thị L.a,n

1958

Thôn 1 Phương Trù

 

4

Lê Thị T.h,ùy

1986

Thôn 1 Phương Trù

 

5

Nguyễn Văn Q.u,ân

12/10/2008

Thôn 1 Phương Trù

 

6

Nguyễn Văn M.i,nh

15/5/1983

Thôn 1 Phương Trù

 

7

Trần Thị V.ư,ợng

 

Thôn 10 Yên Thư

 

8

Trần Văn N.g,hĩa

1973

Thôn 2 Phương Trù

 

9

Trần Hoài Đ.ứ,c

1976

Thôn 2 Phương Trù

 

10

Phan Thị P.h,ương

1979

Thôn 2 Phương Trù

 

11

Trần Văn G.i,ang

1940

Thôn 2 Phương Trù

 

12

Tô Mỹ H.u,ê

1983

Thôn 2 Phương Trù

 

13

Phan Thị C.h,uyền

1973

Thôn 2 Phương Trù 

 

14

Kiều Thị M.ơ,

1966

Thôn 7 Lũng Hạ

 

15

Nguyễn Thị V.ư,ợng

1965

Thôn 9 Yên Thư

 

16

Trần Văn I.n,

1965

Thôn 9 Yên Thư

 

17

Phan Thị Quỳnh T.r,ang

2003

 

 

18

Nguyễn Văn H.ả,i

1999

 

 

19

Kiều Thị H.ả,i

1983

 

 

XVII

Thị trấn Yên Lạc

17

1

Nguyễn Văn H.ồ,ng

1963

 Khu 2 Đoài

 

2

Dương Văn H.à,

1983

 Khu 3

 

3

Dương Văn T.h,u

1967

Hs: 1800//

 

4

Nguyễn Ngọc Á.n,h

1999

Khu 1 Đoài

 

5

Phạm Văn T.ỵ,

1965

Khu 1 Đoài

 

6

Nguyễn Minh H.i,ếu

1999

Khu 2 Đoài

 

7

Nguyễn Thị V.â,n

1966

Khu 2 Đoài

 

8

Trần Văn T.h,ắng

1973

Khu 3 Đoài

 

9

Nguyễn Thị N.h,ung

1977

Khu 3 Đoài

 

10

Vũ Thị T.â,m

1946

Khu 4 Đoài

 

11

Nguyễn Văn H.ợ,p

1983

Khu 4 Đoài

 

12

Nguyễn Thị T.h,ành

1957

Khu 4 Đoài

 

13

Nguyễn văn D.ũ,ng

1971

Khu 4 Đoài

 

14

Nguyễn Thị H.ằ,ng

1971

Thôn Minh Tân

 

15

Vũ Thị H.ằ,ng

22

TT Yên Lạc

 

16

Nguyễn Thị V.â,n

1992

 

 

17

Nguyễn Thị Đ.ô,ng

1950

 

 

XVIII

Không xác định

39

1

Lê Thị H.ằ,ng

1979

0 Có

 

2

Lê Thị T.h,ơm

1963

Kl

 

3

Bùi Văn D.ũ,ng

1970

Thôn 7

 

4

Hà Thị H.ồ,ng

1979

Thôn 7

 

5

Nguyễn Văn C.h,ân

1962

Yên Lạc 4

 

6

Nguyễn Văn V.i,nh

1990

Yên Lạc 4

 

7

Vàng Thúy N.g,a

1996

 

 

8

Trần Văn T.r,ung

2003

 

 

9

Trần Văn B.a,

1966

 

 

10

Phan Thị T.r,ường

1939

 

 

11

Phạm Văn T.h,ọ

1972

 

 

12

Phạm Thị H.ồ,ng

1975

 

 

13

Phạm Thị G.i,ang

1952

 

 

14

Nguyễn Văn L.o,ng

1982

 

 

15

Nguyễn Văn Đ.ứ,c

1979

 

 

16

Nguyễn Văn C.ư,ờng

1986

 

 

17

Nguyễn Thị X.u,yên

1962

 

 

18

Nguyễn Thị T.h,ành

1958

 

 

19

Nguyễn Thị T.á,m

1974

 

 

20

Nguyễn Thị H.à,

1975

 

 

21

Nguyễn Thị Duy H.ạ,nh

2006

 

 

22

Nguyễn Hồng P.h,ong

1969

 

 

23

Lê Thu H.i,ền

2010

 

 

24

Hoàng Trung Đ.ứ,c

2005

 

 

25

Hoàng Tuấn A.n,h

2007

 

 

26

Hà Thị N.h,anh

1963

 

 

27

Đỗ Văn T.u,ấn

1968

 

 

28

Đỗ Thị T.h,ủy

1959

 

 

29

Đỗ Thị T.h,ủy

1960

 

 

30

Đỗ Thị N.g,át

1987

 

 

31

Đặng Thị H.o,a

1985

 

 

32

Đào Bình M.i,nh

2012

 

 

33

Đại Văn D.u,ng

1966

 

 

34

Đại Hải Đ.ồ,ng

1986

 

 

35

Bùi Văn C.ừ,

1983

 

 

36

Bùi Thị D.u,ng

1990

 

 

37

Nguyễn Đăng T.h,ắng

1978

 

 

38

Nguyễn Thế T.ú,

1995

 

 

39

Nguyễn Khắc C.h,iến

1999